testxml

’);
foreach($xml -> node as $item) {
if ( ( $m % $mod ) == 0 ){
print(’

’);
}
print(’

’.$item->field_logo_fid.’

’);
if ( ( $m % $mod ) == ( $mod – 1 ) ){
print(’

’);
}
$m++;
}

if (( $m % $mod ) !== 0 && ( $m % $mod ) !== ( $mod – 1 )){
for ( $x = 0; $x < ($mod - ($m % $mod)); $x++ ) print('  

’);
print(’

’);
}
print(’

’);
?>

Największy podstawowy pakiet. Zawiera 195 kanałów w tym 86 w najwyższej jakości HD. Dodatkowo masz możliwość rozszerzenia swojego pakietu o wybrane pakiety tematyczne oraz premium.
Najpopularniejszy pakiet telewizji JAMBOX. Zawiera 179 kanałów w tym 71 w jakości HD, z wielu kategorii tematycznych. Dodatkowo masz możliwość rozszerzenia swojego pakietu o wybrane pakiety tematyczne oraz premium.
Najtańszy pakiet telewizji JAMBOX. Zawiera 122 najpopularniejszych kanałów w tym 45 w jakości HD, z wielu kategorii tematycznych. W tym pakiecie nie masz możliwości zamawiania dodatkowych pakietów tematycznych czy premium.
Pakiet Mini HD świadczony jest przez firmę Interaktywny Dom sp. z o.o.