NOWY ROK, DYNAMICZNY ROZWÓJ

W listopadzie zeszłego roku zarejestrowano NOVOS Sp. z o.o.

Nowa firma będzie od stycznia budowała portfel Klientów oraz proponowała nowe, bardziej nakierowane na wartość dodaną usługi, już od lutego 2022r.